5 tips til at reducere støj på hospitaler

hospitalsmedarbejderskubbervogn

Støj på hospitaler er et stort problem. Der er støj de fleste steder, da støj kan opstå af næsten alting. På hospitaler støjer der også, selvom nogle måske vil mene, at de er mere opmærksomme på at tale lavt, når de netop befinder sig på et hospital.

Små lyde kan medføre støj

Det er dog ikke kun menneskers tale, der kan føre til støj. En gældende faktor til støj på hospitalerne kan være de ansattes travlhed. Støj kan både være konstante lyde eller pludselige, høje lyde. Støj kan komme fra hjulene på vogne, der bliver skubbet på hospitalsgangene, skuffer der bliver åbnet og lukket, eller fra elektroniske apparater og alarmer.

Det er en god idé at mindske støjniveauet på hospitaler – både for ansatte og patienter – da især høje lyde kan virke stressende.

Både patienter og medarbejdere kan altså blive påvirket af støj. Vi har derfor samlet 5 tips til at reducere støjen på hospitaler.

5 tips til at reducere støj på hospitaler:

 • Placer skabe og skuffer i lokaler, hvor støj fra brugen af disse ikke vil genere
 • Hold døre lukkede, for at undgå at støjen spreder sig fra rum til rum
 • Benyt skillevægge til afskærmning mellem patienter på flersengsstuer
 • Mål støjen for at finde ud af, hvor stort problemet er. Brug for eksempel en SoundEar.
 • Benyt jer eventuelt af skiltning, som opfordrer til, at man skal være stille i visse områder af hospitalet.

Har du brug for flere tips til at undgå støj på hospitaler, kan du læse mere her.

Du kan også læse om, hvordan Rigshospitalet arbejder med at sænke støjen på Neonatalklinikken her.

 

Links: www.Indeklimaportalen.dk

 

Så meget støj kan dit øre tåle dagligt

støjøretkantåle

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor meget støj øret kan tåle. Ifølge ordbogen er betydningen af ordet støj kraftige, generende lyde. Disse lyde kan eksempelvis komme fra maskiner – men de kan også komme fra musik, eller fra mennesker der taler. Vi bliver altså alle udsat for støj hver dag.

Dit øre kan højst tåle at blive udsat for 85 decibel i gennemsnit på en hel dag, før det bliver overbelastet af støj. Alt over 85 decibel kan altså være skadeligt for hørelsen. Almindelig tale kategoriseres som værende på 60-70 decibel – også kaldet dB(A).

Hvad er dB(A)?

dB(A) er måleenheden for lyd, som kaldes decibel. (A) betyder, at der er et såkaldt A-filter, som karakteriserer at det er en lyd, som mennesket kan høre. Det vil altså sige at måleenheden, som efterligner den menneskelige hørelse hedder dB(A).
Jo højere støjniveauer dit øre bliver udsat for, jo færre timer støj kan du tåle i løbet af en dag.

Støj på arbejdspladsen

Rent lovgivningsmæssigt findes restriktioner ift. Hvor høje støjniveauer der er lovlige på arbejdspladserne. Den anbefalede højeste støjbelastning er 85 dB(A). Alle virksomheder skal derfor, ifølge arbejdstilsynet, overholde den daglige støjbelastning på 85 dB(A). Unødig støj skal dæmpes, så øret ikke udsættes for mere støj, end hvad der er anbefalet. Udsættes du for højere støjniveauer end 80 dB(A) på arbejdspladsen, skal du bruge høreværn, som din arbejdsgiver skal stille til rådighed. Derudover skal din arbejdsgiver informere dig om risikoen ved den støj, du arbejder i.

Se her, hvor meget støj øret kan tåle:

• 8 timer i 85 dB
• 4 timer i 88 dB
• 2 timer i 91 dB
• 1 time i 94 dB
• 30 minutter i 97 dB
• 15 minutter i 100 dB
Bliver du udsat for så høje støjniveauer som ovenfor, må du ikke være udsat for støj resten af din arbejdsdag. Udsættes du eksempelvis for et støjniveau på 88 dB i 4 timer, skal resten af din arbejdsdag tilbringes uden støj.

Se støjbarometeret og få en fornemmelse af, hvor meget dit øre kan tåle, når det bliver udsat for lidt af hvert.

Kilder: Arbejdsmiljøweb.dk, Arbejdstilsynet.dk

Pas på hørelsen og undgå demens

Høretab kan føre til demens

Forskning viser, at der i 2015 var 47 millioner mennesker på verdensplan der led af demens. Forskere forudser, at dette tal vil være tredoblet i 2050. I dette blogindlæg ser vi nærmere på høretab som medvirkende årsag til udvikling af demens.

Selvom demens efterhånden har udviklet sig til en folkesygdom, kan du selv gøre noget for at mindske risikoen for demens. Forskning peger nemlig på, at man gennem hele sit liv skal være opmærksom på forskellige faktorer, som kan mindske risikoen for sygdommen.

En tredjedel af alle demenstilfælde kan undgås

Der er  9 faktorer, som kan føre til demens. Er man opmærksom på dem, kan en tredjedel af demenstilfælde på verdensplan undgås.

De 9 faktorer der kan føre til demens:

 • Lav uddannelse (skolegang afsluttet ved 11-12 års alderen)
 • Høretab
 • Forhøjet blodtryk
 • Overvægt
 • Rygning
 • Depression
 • Fysisk inaktivitet
 • Social isolation
 • Diabetes

Høretab kan føre til demens

Høretab kan føre til social isolation, fordi det kan være svært at indgå i sociale sammenhænge, når man ikke kan følge med i en samtale. At isolere sig socialt kan medføre depression, hvilket også er en af de 9 ting man helst skal undgå, for at forebygge demens.

Høretab kan føre til demens

Centralt høretab vs. Perifert høretab

Der findes to typer af høretab, som adskiller sig fra hinanden: centralt og perifert høretab. Perifert høretab er anderledes end centralt høretab – da det perifere høretab skyldes beskadigelse af hørelsen. Læs hvor meget støj dit øre kan tåle i dette blogindlæg. Denne form for høretab, er den, som kan føre til demens, og som kan afhjælpes, eksempelvis ved brug af høreapparat.

3 råd til at undgå høretab

 • Skru ned for lyden
 • Brug ørepropper eller høreværn
 • Giv øret en pause

Test dig selv

Er du i tvivl om, hvorvidt din hørelse bliver påvirket i løbet af dagen, kan du lave en simpel test:
Om aftenen, inden du går i seng, tænder du for din foretrukne musikafspiller og indstiller den til et behageligt lydniveau. Næste morgen, efter dine ører har fået en nats pause fra lyd, tænder du igen for musikken på samme lydniveau. Får du lyst til at skrue ned? Så har din hørelse været påvirket i løbet af dagen.

Kilde: The Lancet Commision on Dementia Prevention, Intervention and Care