Showing all 5 results

Inomhusmätningar: Hur man kontrollerar ljuden

Inomhusmätningar utförs normalt sett eftersom man som arbetsgivare måste se till att anställda inte utsätts för onödigt mycket buller på arbetsplatsen. Arbetsmiljön måste vara iordningställd, och här krävs inbyggd bullermätning eller arbetsmiljömätning.

Man kan anlita en konsult som med hjälp av en handhållen mätare genomför en inomhusmätning av ljudnivån. Det ger en överblicksbild av ljudnivån för den specifika dagen mätningen sker. Det kan vara en bra lösning men om du vill dokumentera ljudnivåerna över en längre period och mer frekvent kommer det bli kostsamt att anlita en konsult

Här kan man förvärva en eller flera ljudmätare som kan installeras ordentligt på arbetsplatsen på arbetsstationer och platser där ljudnivån kräver det.

SoundEar har en serie ljudmätare som är speciellt utvecklade för arbetsplatser inom industrin och bygg där bullernivån kan vara så hög att hörselskydd behövs.

Inomhusmätare för industri och konstruktion


Vilken ljudmätare passar bäst för dina behov?

Som arbetsgivare måste man se till att de anställda har tillgång till hörselskydd vid ljudnivåer över 80 decibel och att alla har hörselskydd vid ljudnivåer över 85 dB.

Det senare kan vara ett problem om du har en arbetsplats där ljudnivån varierar mycket. Här kan det vara svårt för medarbetaren att veta när hörselskyddet verkligen behövs.

Här fungerar SoundEar II-industry eller den stora XL-modellen bra eftersom de gör ljudet synligt och kan blinka rött när gränsen på 85 decibel nås och ljusgul redan vid 80 decibel. Då vet alla när hörselskyddet ska användas.

Om du har behov av att dokumentera dina ljudnivåer är det SoundEar3-310 eller den stora XL-versionen som gäller. De modellerna gör ljudet synligt och varnar för behovet av hörselskydd på samma sätt som SoundEar II Industry och XL, men är också utrustade med en extern mikrofon som ger noggranna ljudmätningar som kan kalibreras - och levereras sedan med en mjukvara som inkluderar fullständig överblick och dokumentation av bullret på arbetsplatsen.

I vissa fall måste du som företag också mäta ljudet utomhus, t.ex. för att bestämma hur mycket buller byggplatsen orsakar närboende, och SoundEar har såklart också en lösning för extern ljudmätning.