Ny dansk undersøgelse om trafikstøj og demens

Forskere fra SDU, Roskilde Universitet og Københavns Universitet har i tre år undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens. Der er tidligere lavet lignende undersøgelser, men gennem adgangen til de store danske sundhedsregistre har det været muligt at gennemføre den hidtil største undersøgelse internationalt på området med data fra knap to millioner danskere over 60 år fra 2004 til 2017.

Ved at samkøre oplysninger og data om deltagernes adresse og dermed eksponeringen for trafikstøj igennem en 10-årige periode har forskerne påvist en sammenhæng.

Resultaterne viser eksempelvis, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme fra støj på den såkaldte stille-side af bygninger, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække. Der er generelt en forhøjet risiko på 16 procent ved støj over 65 decibel.

Ser man isoleret på antallet af demenstilfælde i 2017, og sammenholder dem med resultaterne i undersøgelsen, betyder det, at ud af de 8475 tilfælde kan de 1216 knyttes til trafikstøj.

Forskerne vurderede vejtrafik og jernbanestøj på de mest og mindst udsatte sider (eller facader) af alle boligadresser i Danmark.

De analyserede derefter nationale sundhedsregistre for at identificere tilfælde af demens af alle årsager og tre forskellige typer demens (Alzheimers sygdom, vaskulær demens og Parkinsons sygdomsrelaterede demens) over et gennemsnit på 8,5 år.

De fandt 103.500 nye tilfælde af demens i undersøgelsesperioden.

Yderligere analyser efter demensart viste, at både vejtrafik og jernbanestøj var forbundet med en højere risiko for Alzheimers sygdom – op til 27 procent højere for udsættelse for vejtrafikstøj på 55 decibel og op til 24 procent højere for udsættelse for jernbanestøj på 50 decibel sammenlignet med mindre end 40 decibel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *