Støj fra industrivirksomheder og byggepladser

Støj fra industrivirksomheder og støj fra byggepladser kan være til gene for både de ansatte og for naboer, som bor tæt på en støjende virksomhed eller byggeplads. For at mindske generne ved støj fra virksomheder i industrien og byggebranchen, er der opsat en række regler og retningslinjer, man som virksomhed og arbejdsgiver, skal rette sig efter.

Med SoundEars støjmålere til industri- og byggebranchen bliver det nemt at leve op til myndighedernes krav om støjniveauer, høreværn og dokumentation.

Støjmålere til industrien og byggebranchen


Sådan vælger du den rette støjmåler

I de to kategorier, Indendørs støjmåling og Udendørs støjmåling, finder du de støjmålere, vi anbefaler til virksomheder i industrien og byggebranchen, der gerne vil have et nemt overblik over støjniveauer og leve op til myndighedernes krav.

Hvis du skal måle støj indendørs

Indendørs støjmåling drejer sig ofte om at sikre sig, at medarbejdere i industri- og byggebranchen ikke udsættes for unødigt høje støjniveauer. Det er vigtigt at vide, hvor høje støjniveauer medarbejderne udsættes for, fordi det er afgørende for, om der skal stilles høreværn til rådighed til dem. SoundEar har udviklet støjmålere til industrien og byggeriet, som gør det nemt for de ansatte at vide, hvornår de skal bruge høreværn. Apparaterne kan nemlig indstilles til at blinke rødt, når støjniveauet rammer 85 decibel. SoundEars industri-serie byder både på den helt simple SoundEar II Industry og XL-model, som kun visualiserer støjen, men også SoundEar3-310 og XL, som både visualiserer og dokumenterer støjen.

Find den rette støjmåler til indendørs støjmåling og visualisering her >>>


Hvis du skal måle støj udendørs

Udendørs støjmåling drejer sig typisk om at holde sig indenfor de støjgrænser, myndighederne har sat for ekstern støj, så man ikke skaber for store støjgener for naboerne til f.eks. en byggeplads. Der er krav om dokumentation af støjniveauer eller støjkortlægning fra virksomheder, der vurderes at udsætte boligområder for støjniveauer over 55 dB om dagen (Lden 55 dB) og over 50 dB om natten (Lnight 50 dB).

Kom i gang med udendørs støjkortlægning her >>>

Du kan læse mere om reglerne på retsinformation.dk under punktet B2. 7 Kortlægning af støj fra virksomheder i byområder.