Showing all 2 results


Musik-støjgrænser for spillesteder: Sådan overholdes de

Der er fastsat støjgrænser for, hvor meget virksomheder må larme i byområder, herunder for støj fra musik og koncerter. Der er ikke sat specifikke musik-støjgrænser, men grænser for, hvor meget man som spillested må larme. Det kan du læse mere om på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Man kan ikke selv vurdere, hvornår støjgrænsen er nået, og man risikerer at få en henstilling fra kommunen om at slukke for musikken, når naboen klager. Derfor vælger mange spillesteder og diskoteker at investere i en støjmåler, som kan måle støjen og sikre, at man holder sig indenfor de fastsatte grænser.

SoundEar har støjmålere, som udover at måle støjen også kan visualisere støjen i form af et øre på displayet, der blinker rødt, når en given støjgrænse er nået. Så ved du, det er tid til at skrue ned for lyden.

Hvilken løsning passer til dit spillested eller din virksomhed?

Vil du kende det nøjagtige støjniveau i decibel, eller vil du bare visualisere støjen? Måske har du brug for at kunne cutte strømmen helt til musikanlægget?

Hvis du vil have overblik over støjniveauet
Har du brug for at kende støjniveauer i decibel fra din virksomhed, så er SoundEar3-300 eller SoundEar3-320 vejen frem. Begge modeller leverer præcise støjmålinger og dokumentation for støjniveauer. SoundEar3-300 har desuden visualiseringen af støj i form af et øre, der lyser grønt, gult eller rødt alt efter støjniveauet, mens SoundEar3-320 ikke har visualiseringen med.

Hvis du kun vil synliggøre støjen
Vil du blot skabe opmærksomhed om det aktuelle støjniveau, er SoundEar II et godt valg. Denne støjindikator gør det muligt at se, hvornår de musik-støjgrænser, du vælger, er overskredet. Du får dog ikke mulighed for at hente støjmålinger til dokumentation ud af dette apparat.