Støj fra by- og nattelivet: Sådan får du overblik over støjen

Støj fra bylivet og nattelivet er et fænomen, der især gør sig gældende i de større danske byer, hvor man bor tæt og ikke kan undgå at blive en del af det leben, der foregår udenfor ens vinduer. Er man nabo til et spillested, en café eller restaurant med alkoholbevilling eller bor man i et område, hvor der ofte opstår fest, kan støjen være en frustration og det kan resultere i naboklager til spillestedet eller caféen.

Der er opsat støjgrænser for, hvor meget f.eks. et spillested må larme og for hvor meget støj, man som beboer i et byområde, må udsættes for. Se Miljøstyrelsens hjemmeside for flere informationer.


Dokumentation af støj fra spillesteder m.m.

Mange kommuner har regler om, at man som spillested skal sørge for at musikken automatisk afbrydes, hvis støjen kommer over et vist niveau. Det har SoundEar en løsning til med SoundBuster, som kan kombineres med en af SoundEars støjmålere og afbryde strømmen automatisk ved en selvvalgt støjgrænse. Det kan du se mere om under kategorien Spillesteder.

Visualisering af støj fra fx fitnesscentre og svømmehaller

I andre tilfælde vil det være nok med en visualisering af støjen, som gør at man selv skruer ned, når man kan se, at støjniveauet bliver for højt. Det kunne f.eks. være i et fitnesscenter eller en svømmehal. Her er SoundEar II en god løsning. Har du også brug for at kunne dokumentere støjniveauerne, anbefaler vi i steder SoundEar3-300 decibelmåleren, som både visualiserer og dokumenterer støj.