5 tips til at reducere støj på hospitaler

reducere støj på hospitaler

Støj på hospitaler er et stort problem. Der er støj de fleste steder, da støj kan opstå af næsten alting. På hospitaler støjer der også, selvom nogle måske vil mene, at de er mere opmærksomme på at tale lavt, når de netop befinder sig på et hospital.

Små lyde kan medføre støj

Det er dog ikke kun menneskers tale, der kan føre til støj. En gældende faktor til støj på hospitalerne kan være de ansattes travlhed. Støj kan både være konstante lyde eller pludselige, høje lyde. Støj kan komme fra hjulene på vogne, der bliver skubbet på hospitalsgangene, skuffer der bliver åbnet og lukket, eller fra elektroniske apparater og alarmer.

Det er en god idé at mindske støjniveauet på hospitaler – både for ansatte og patienter – da især høje lyde kan virke stressende.

Både patienter og medarbejdere kan altså blive påvirket af støj. Vi har derfor samlet 5 tips til at reducere støjen på hospitaler.

5 tips til at reducere støj på hospitaler:

  • Placer skabe og skuffer i lokaler, hvor støj fra brugen af disse ikke vil genere
  • Hold døre lukkede, for at undgå at støjen spreder sig fra rum til rum
  • Benyt skillevægge til afskærmning mellem patienter på flersengsstuer
  • Mål støjen for at finde ud af, hvor stort problemet er. Brug for eksempel en SoundEar.
  • Benyt jer eventuelt af skiltning, som opfordrer til, at man skal være stille i visse områder af hospitalet.

Har du brug for flere tips til at undgå støj på hospitaler, kan du læse mere her.

Du kan også læse om, hvordan Rigshospitalet arbejder med at sænke støjen på Neonatalklinikken her.

Linkswww.Indeklimaportalen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *