Showing all 5 results


Indendørs støjmåling: Sådan får du styr på støjen

Indendørs støjmåling udføres typisk, fordi man som arbejdsgiver skal sikre sig, at ens medarbejdere ikke udsættes for unødigt meget støj på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og her er indendørs støjmåling eller arbejdsmiljømålinger nødvendige.

Man kan få en konsulent til at udføre sine indendørs støjmålinger fra gang til gang med en håndholdt støjmåler. Det giver et øjebliksbillede af støjniveauet den givne dag, man måler, og det kan være en fin løsning. Men har man brug for at dokumentere sine støjniveauer over en periode og af flere omgange, er det dyrt at bruge en konsulent hver gang.

Her kan man anskaffe sig en eller flere støjmålere, der kan installeres fast på arbejdspladsen ved de arbejdsstationer og lokationer, hvor støjniveauerne kræver det.

SoundEar har en serie af støjmålere, der er særligt udviklet til arbejdspladser i industrien og byggeriet, hvor støjniveauerne kan være så høje, at høreværn er nødvendigt.

Hvilken støjmåler passer bedst til jeres behov?

Man skal som arbejdsgiver sikre sig, at medarbejderne får stillet høreværn til rådighed ved støjniveauer over 80 decibel, og at alle har høreværn på ved støjniveauer over 85 dB.

Navnlig det sidste kan være et problem, hvis man har en arbejdsplads, hvor støjniveauet svinger meget. Her kan det være svært for den ansatte at vide, hvornår høreværnet egentlig er nødvendigt.

Her egner SoundEar II Industry eller den store XL-model sig godt, fordi de gør støjen synlig og kan indstilles til at blinke rødt, når støjgrænsen på 85 decibel er nået, og lyse gult allerede ved 80 decibel. Så ved alle, hvornår høreværnet skal på.

Har man også behov for at dokumentere sine støjniveauer, er det i stedet SoundEar3-310 eller den store XL-version, man skal vælge. De gør støjen synlig og advarer om behov for høreværn på samme måde som SoundEar II Industry og XL, men er derudover også udstyret med en ekstern mikrofon, der giver præcise støjmålinger, og som kan kalibreres – og så følger der et stykke software med, som sikrer det fulde overblik og dokumentation for støjen på arbejdspladsen.

I nogle tilfælde har man som virksomhed også brug for at måle støjen udendørs, f.eks. for at afgøre hvor meget støj byggepladsen generer naboerne med, og her har SoundEar også en løsning til ekstern støjmåling.