Viser et enkelt resultat


Udendørs støjmåling: Få overblik og dokumentation for støj fra din virksomhed

Udendørs støjmåling eller ekstern støjmåling, som det også kaldes, drejer sig for virksomheder i industrien og byggeriet oftest om at sikre sig, at man overholder myndighedernes krav om miljømålinger.

Kravet er der for at sikre, at beboere i byområder ikke generes unødigt af høje støjniveauer omkring deres bolig, fordi høje støjpåvirkninger er skadeligt for helbredet. De fleste kommuner har således faste grænseværdier for bl.a. byggestøj.

Måling af udendørs grænseværdier

Det kan være besværligt at skulle forholde sig til krav om miljømålinger fra kommunen, når det ikke er støj og støjmålinger, man beskæftiger sig med til daglig. Derfor har SoundEar gjort det enkelt at få styr på dokumentationen for jeres udendørs støjniveauer.

Fordele ved udendørs støjmåling med SoundEar

Med en udendørs støjmåler som SoundEar3-320X er det nemt at få dokumentationen til myndighederne i orden. Du har nemlig adgang til alle dine støjmålinger fra dag ét, systemet kører. Du kan overvåge støjniveauerne live i den medfølgende software, hvor du også kan se støjniveauerne for en specifik dag, uge eller længere perioder.

Alle målinger kan hentes ud af apparatets interne hukommelse, og du kan ved tilkøb af et ekstra modul også få adgang til automatisk støjrapportering på e-mail. Du kan læse mere om måling af udendørs grænseværdier i vores blogindlæg om emnet.