Viser et enkelt resultat


Trafikstøj: Kortlægning af støj fra veje og motorveje

Trafikstøj eller støj fra veje og motorveje kan være til stor gene for nabolaget. Udsættes man dagligt for høje støjniveauer fra trafikken, kan det være farligt for ens helbred.

Derfor er der fra EU’s side et krav om, at man i større byer skal kortlægge støj fra veje, jernbaner og lufthavne.

Støjniveauerne skal gøres tilgængelige for borgerne, og det gøres ofte i form af et kort over trafikstøj eller ekstern støj, baseret på .

I nogle tilfælde, f.eks. i forbindelse med større byggeprojekter eller omlægning af veje, vil beboerne i nærområdet blive udsat for større støjpåvirkninger i den periode, hvor byggeriet står på.

Her kan det være nødvendigt med en mere detaljeret støjkortlægning og dokumentation af de eksakte støjniveauer for dag og nat, så man er sikret at grænseværdierne for støj ikke overskrides, og beboerne ikke udsættes for støjgener over det tilladte niveau.

Her er SoundEars støjmåler til ekstern støj særligt velegnet, fordi den:

  • er tilpasset de danske vejrforhold
  • leverer præcise støjmålinger (+/- 0,5 dB)
  • har intern hukommelse
  • har mulighed for automatisk støjrapportering

Trafikstøj i boligområder

I Danmark er der mange byer med boligområder placeret tæt op ad motorveje og andre større veje, og her er der behov for dels at kende støjgenerne for beboerne, dels at kunne kortlægge støjniveauer og støjgener.