Viser et enkelt resultat


Larm i fitnesscentre: Få styr på støjen under træning

Larm i fitnesscentre kommer fra træningsudstyr, musikanlæg og mikrofoner. Larmen kan være til gene for dem der træner i centret og for de medarbejdere, der går rundt i larmen en hel dag.

Når man som træner skal undervise flere hold i løbet af en dag, er der en tendens til, at man, ligesom med al anden støj, gradvist opbygger en større tolerance, så man skruer højere og højere op for f.eks. musikken på anlægget i løbet af dagen.

Med et SoundEar bliver det nemt for både de ansatte og dem der træner at se, hvornår der er for meget larm i centret og det er tid til at skrue ned for musikken.

Et SoundEar (eller lydøre) er nemlig udstyret med et display, hvor øret lyser grønt, gult eller rødt, alt efter hvor meget larm der er i lokalet lige nu. Begynder lydøret at blinke rødt, er det et tydeligt signal om, at lydniveauet er for højt.