Showing all 4 results


Støj på hospitalet

Har du udfordringer med støj på hospitalet, er der flere måder at håndtere det på, alt efter hvad larmen skyldes. Støj på hospitalet består ofte både af støj fra medicinsk udstyr eller alarmer, men også af larm fra de mennesker, som befinder sig på hospitalet.

SoundEars støjmålere er målrettede til at håndtere den larm, der kommer fra menneskene på hospitalsstuen og andre steder på hospitalet, hvor man vil nedbringe støjniveauet. SoundEar støjmålere gør støjen synlig ved at lyse grønt, gult eller rødt, alt afhængig af, hvor meget larm der er i lokalet her og nu.

Hvilken støjmåler skal du vælge på hospitalet?

Hvis du vil kende støjniveauet i decibel
Vil du gerne kunne følge med I, hvilke støjniveauer der er på patientstuer, operationsstuer eller fællesarealer, så anbefaler vi at investere I en professionel støjmåler, som f.eks.:

SoundEar3-300, som både kan måle, dokumentere og visualisere støj på hospitalet eller
SoundEar3-320, som kan måle og dokumentere støjniveauer på hospitaler

Begge de to modeller giver overblik over støjen gennem den medfølgende software, hvor man både kan se støjmålingerne i realtid, men også gå tilbage i tiden og se støjniveauerne for en given dag, uge eller et bestemt klokkeslæt og se, hvordan støjbilledet så ud for netop det tidspunkt. Derudover er der mulighed for at tilkøbe et modul, som giver adgang til at modtage automatiske støjrapporter på mail.

Hvis du vil skabe opmærksomhed omkring støj
Er du ikke interesseret I at kunne følge støjniveauerne I decibel, men vil du bare gøre patienter, ansatte og pårørende opmærksomme på støjen i lokalet og opfordre dem til at dæmpe sig, så er SoundEar II en god løsning.

I modsætning til SoundEar3 modellerne har SoundEar II ikke en intern data logger og det er ikke muligt at få indsigt i, hvor høje støjniveauerne har været. Den giver kun et billede af støjniveauet her og nu, direkte på displayet, som reagerer på støjen i lokalet og lyser grønt, gult eller rødt, ud fra den støjgrænse, du vælger.