Download software, manualer og produktblade

Software

SoundEarPRO ver.1.10.0.0 (gælder også SoundLog II)

OBS! Hvis du ikke har administrator rettigheder til din PC, skal du følge den her guide for at få SoundEar Pro softwaren til at køre alligevel:

  1. Download zip filen ‘AppData-Roaming-SoundEarPro.zip‘ Den indeholder de konfigurations-filer du skal bruge.
  2. Udpak filerne
  3. Kopier filerne ind i mappen ‘AppData’, som vist i billedet:

SoundEarPro fix

Når filerne er kopieret ind i mappen kan SoundEar Pro softwaren starte rigtigt op.

OBS! Vær opmærksom på, at du skal have administrator-rettigheder til din computer for at kunne køre denne software.

SoundEarV ver.2.2.4.23

SoundEar Noise Guide 1.3.0.1 Dec. 2018

VIGTIGT!

  • Husk at opdatere din firmware til ver.1.6.1 via softwaren efter download
  • Lav en factory re-set efter opdatering af firmware for at slette gamle firmware versioner

Manualer
SoundEar3 manual dec. 2018

Produktblade
SoundEar 3
SoundEar NoiseGuide
SoundEar Classic
SoundEar II
SoundEar II Industry
SoundEar XL
SoundBuster