Showing all 2 results

Utomhusmätningar: Få en översikt och dokumentation av buller från ditt företag

Utomhusmätning eller extern ljudmätning, som det också kallas, är till för att företag inom industrin och byggbranschen som ser till att de följer myndigheternas krav på miljömätningar.

Myndigeternas krav är för att säkerställa att boende i stadsmiljö inte i onödan störs av höga ljudnivåer i sina hem eftersom buller kan påverka hälsan negativt.

Det kan vara svårt att hantera de krav på miljömätningar som kommunen ställer när buller och bullermätningar är uppgifter du inte hanterar dagligen. Därför har SoundEar gjort det enkelt att spåra dokumentationen för dina ljudnivåer utomhus.


Fördelar med utomhusmätning med SoundEar

Med en utomhusmätare som SoundEar3-320X är det lätt att få dokumentationen till myndigheterna i ordning. Du har tillgång till alla dina ljudmätningar från den första dagen som systemet är i gång. Du kan övervaka ljudnivåerna tack vare den medföljande mjukvaran, där du även kan se ljudnivåerna för en viss dag, vecka eller längre perioder. Alla mätningar kan hämtas från enhetens interna minne och du kan även få tillgång till automatisk ljudrapportering via e-post när du köper en extra modul.