SoundEar har sedan 1998 arbetat dedikerat med att minska buller på arbetsplatser över hela världen. Först med inriktning på skolor och förskolor och senare också med industriföretag, i musikbranschen och på sjukhus.

Sedan dess har vi på SoundEar använt vår kunskap om brusproblem för att utveckla, bland annat:

Vår vision är att utveckla och designa apparater till bullermätning som inte kräver förkunskaper om buller och som inte behöver ledsagas av tjocka manualer, men som enkelt och problemfritt kan hjälpa våra kunder att hantera utmaningar med buller.

Få en bättre ljudmiljö

Vi på SoundEar hjälper dig att få en bättre ljudmiljö, oavsett om du arbetar i ett kontorslandskap eller i en stor fabrikshall. Ta tag i oss om du blir störd av buller i din vardag, så hjälper vi till med en lösning.

Samarbetspartnera

Viktiga partnera i det dagliga arbetet:

  • Industridesigner Anders Heger, som ansvarar för designen av våra produkter
  • Grafisk designer Lykke Mitchell, som representerar den grafiska linjen i det mesta av vårt material
  • Utvecklare på Amfitech, som ansvarar för utveckling och underhåll av programvara och firmware för våra produkter
  • Escalate ApS