Showing all 4 results

Ljudgränser för musik på arenor: Så följs de

Bullergränser har fastställts för hur mycket verksamheter får föra oväsen i stadsområden, inklusive ljud från musik och konserter. Det har inte fastställts några specifika ljudgränser för musik, men begränsningar för hur mycket en arena får låta.

Man kan inte själv avgöra när bullergränsen har uppnåtts och man riskerar att få en varning från kommunen att stänga av musiken när grannarna klagar. Därför väljer många arenor och diskotek att investera i en bullermätare som kan mäta ljudet och se till att det håller sig inom de angivna gränserna.

SoundEar har bullermätare som, utöver att mäta ljudet, också kan visualisera bullret i form av ett öra på displayen och som blinkar rött när en angiven bullergräns har uppnåtts. Så då vet du att det är dags att sänka ljudet.


Vilken lösning passar för din arena eller ditt företag?

Vill du veta den exakta ljudnivån i decibel eller vill du bara visualisera bullret? Kanske måste du kunna stänga av strömmen helt till musikanläggningen?

Om du vill ha en översikt över bullernivån

Om du behöver veta ljudnivån i decibel för din verksamhet så är SoundEar3-300 eller SoundEar3-320 det rätta valet. Båda modellerna ger noggranna ljudmätningar och dokumentation av bullernivån. SoundEar3-300 har dessutom visualisering av buller i form av ett öra som lyser grönt, gult eller rött enligt bullernivån, medan SoundEar3-320 inte har visualiseringen.

Om du bara vill göra bullret synligt

Om du bara vill uppmärksamma den aktuella bullernivån så är SoundEar II ett bra val. Denna ljudindikator gör det möjligt att se när musiken överskrider de bullergränser som du själv väljer. Du kommer emellertid inte att kunna hämta ljudmätningar för dokumentation från denna enhet.

Om du också vill kunna stänga av musiken

I vissa kommuner är det ett krav att arenor har ett system som gör att strömmen till musiken stängs av automatiskt vid en viss ljudnivå. Här har SoundEar en lösning i form av SoundBuster, som i kombination med en SoundEar ljudmätare, kan ställas in för att stänga av strömmen till musiken på den bullernivå du själv ställer in.