Buller från stads- och nattliv: Så här får du överblick över bullret

Buller från stads- och nattlivet är ett fenomen som är särskilt vanligt i de större svenska städerna, där man bor tätt och inte kan undvika att bli en del av rännandet som äger rum utanför ens fönster. Om du bor granne med en samlingspunkt, ett café eller en restaurang med utskänkningstillstånd, eller om du bor i ett område där fester ofta förekommer, kan oväsendet vara frustrerande och detta kan leda till att grannar klagar till samlingspunkten eller etablissemanget.

Bullergränser har satts upp för hur mycket t.ex. en samlingspunkt får föra oväsen och hur mycket buller de som bor i tättbebyggda områden får utsättas för.


Dokumentation av buller från arenor m.m.

Många kommuner har regler om att arenor måste se till att musiken automatiskt stängs av om ljudet överstiger en viss nivå. Det har SoundEars en lösning för med SoundBuster, som kan kombineras med en av SoundEars bullermätare och automatiskt stänger av strömmen vid en självvald bullergräns. Du kan läsa mer om detta under kategorin Arenor.

Visualisering av buller från t.ex. gym och simbassänger

I andra fall är det tillräckligt med en visualisering av bullret, vilket gör att du själv skruvar ner när du ser att ljudnivån är för hög. Det kan exempelvis vara i ett fitnesscenter eller en i en simhall. Här är SoundEar II en bra lösning. Om du också behöver dokumentera ljudnivån så rekommenderar vi istället SoundEar3-300 decibelmätare som både visualiserar och dokumenterar buller.