1 produkt

Oväsen i simhallar: Så minskar du bullret

Oväsen i simhallar beror på att en stor mängd människor samlas på ett och samma ställe i kombination med dåliga akustiska förutsättningar. De många hårda ytorna med kakel och hög takhöjd gör att ljudet lätt sprids i en simhall.

Den enskilda gästen kanske inte känner sig störd av ljudnivån i simhallen, men för de anställda som vistas i simhallen under en lång tid och varje dag, kan oväsendet bli ett problem.

Ett sätt att kontrollera så att bullernivån inte är för hög är att öka medvetenheten om den aktuella ljudnivån. Det här är exakt vad SoundEars ljudmätare är lämpliga för.

SoundEars enheter mäter nämligen ljudnivån och återspeglar den på bildskärmen med det välkända ”ljudörat” som lyser grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket buller som finns i lokalen. Detta gör det enkelt att upptäcka när det är för mycket oväsen.