Integritetspolicy

Vi prioriterar skyddet och säkerheten av personliga data. Därför följer vi strikt den Europeiska dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation). I följande finner du information om vilka sorts data som samlas in och i vilket syfte:

Dataöverföring/dataprotokollering

Vid besök på denna sida registrerar webbservern automatiskt loggfiler som inte kan tilldelas en bestämd person. Dessa data innehåller t.ex. webbläsartyp och -version, använt operativsystem, referrer-URL (föregående besökt sida), begärande dators IP-adress, serverbegärans åtkomstdatum och -tid och klientens filbegäran (filnamn och URL). Dessa data samlas endast in i syfte av statistisk utvärdering. De lämnas varken vidare till tredje part i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.

Användning av personliga data

Personliga data sammanställs eller bearbetas endast när du lämnar dessa uppgifter frivilligt, t.ex. inom ramen för en begäran. Såvida det inte består erforderliga skäl i samband med en affärstransaktion kan du alltid när som helst återkalla tidigare givet godkännande av sparande av dina personliga data (t.ex. per e-post eller fax). Dina data lämnas inte vidare till tredje part, såvida det inte krävs på grund av juridiska skäl.

Utlämnande, ändring eller borttagande av dina data

Enligt gällande rätt kan du alltid begära information om ifall och vilka personrelaterade data vi har sparat om dig. Du får omedelbart ett meddelande om detta av oss.

Dina datas säkerhet

Data som du tillhandahåller oss säkras genom vidtagande av alla tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder på så sätt att de inte är tillgängliga för tredje parts åtkomst. Vid användning av mycket känsliga data eller information rekommenderas det att använda postvägen då en komplett datasäkerhet via e-post inte kan garanteras.

Hänvisningar om Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “Kakor”, dvs. textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Information om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som samlats in av kakor skickas till en server av Google i USA och sparas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteten för webbplatsägaren och för att skapa ytterligare tjänster som har att göra med webbplatsanvändning och internetanvändning. Google överför även denna information till tredje part om detta är rättsligt föreskrivet eller om tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra data av Google. Du kan förhindra installationen av kakor genom motsvarade inställning i din webbläsare. Observera dock att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner av denna webbplats fullständigt. Genom användning av webbplatsen godkänner du bearbetningen av data som samlats in om dig av Google på tidigare nämnda sätt och syfte.

Kakor (Cookies)

På några av våra sidor använder vi så kallade “session-kakor” för att underlätta din användning av våra webbsidor. Här handlar det sig om små textfiler som endast sparas på din hårddisk medan du besöker vår webbplats och åter raderas beroende på din webbläsares inställningar när webbläsaren stängs. Dessa kakor hämtar ingen information om dig som sparats på hårddisken och påverkar inte din dator eller dina filer. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt godkänna kakor. Du kan dock deaktivera sparandet av kakor eller ställa in din webbläsare så att den hänvisar dig till användningen av kakor.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer då och då uppdatera denna policy för att skydda dina personliga data. Du bör läsa denna policy med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad om hur vi skyddar dina data och ständigt förbättrar innehållet på vår webbplats. Om vi gör betydande ändringar angående insamlande, användande och/eller vidarelämnande av personrelaterade data som du gett oss kommer vi att uppmärksamma dig om det genom en tydlig och väl synlig hänvisning på vår webbplats. Genom användningen av webbplatsen godkänner du villkoren av denna policy för skydd av personliga data.

Kontakta oss vi vår kontaktsida om du har frågor om denna integritetspolicy.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

SoundEar A/S
Alfavej 4 C 2th
3250 Gilleleje
Telefon: 39 40 90 02
Email: soundear@soundear.dk