1 produkt

Oväsen på fitnesscenter: Få kontroll på bullret under träning

Oväsen på fitnesscenter kommer från träningsutrustning, musikanläggningar och mikrofoner. Oväsendet kan vara ett problem för dem som tränar på anläggningen och för de anställda som går runt i oväsendet hela dagarna.

När man som tränare ska leda flera grupper under en dag, finns det en tendens att man precis som med allt annat buller, gradvis bygger upp en större tolerans så att man skruvar upp högre och högre för t.ex. musiken på anläggningen under dagen.

Med SoundEar blir det enkelt för både anställda och för de som tränar att se när det är för mycket oväsen på centret och när det är dags att sänka musiken.

Ett SoundEar (eller ljudöra) är nämligen utrustat med en bildskärm där örat lyser grönt, gult eller rött, beroende på hur mycket oväsen det finns i lokalen i detta nu. Om ljudörat börjar blinka rött är det en tydlig signal att ljudnivån är för hög.