5 tips til at mindske støj i industrien

Reducer støj i industrien

Støj i industrien er et stigende problem, både for de ansatte og for naboer til støjende virksomheder. Støj kan være med til ødelægge et godt og sundt arbejdsmiljø, hvorfor der er vejledninger for, hvor meget støj man må være udsat for, når man er på arbejde. I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvad støj kan betyde for de ansatte i industrien, og hvad man kan gøre for at mindske støj på arbejdspladsen.

Industrien er præget af høreskader

Især støjende arbejde er skadeligt for dig, da du kan udvikle alvorlige skader på dine ører. Støj i industrien er et problem, som fører til høreskader hos de ansatte, som anmelder hørenedsættelse og tinnitus. Eksempelvis modtog arbejdsskadestyrelsen 1662 anmeldelser om høreskader i 2013.

Er lyd så kraftig, at du oplever den som generende, bliver det til støj, hvilket der findes meget af på industrielle arbejdspladser. Dette kan gå ud over arbejdsmiljøet. Der er derfor en anbefaling til hvor meget støj, man må være udsat for på en hel dag.

Eksempel på støjniveauer en smed udsættes for i løbet af en arbejdsdag:

 • Mejsling 94 dB(A) i 1 time
 • Slibning: 90 dB(A) i 0,5 time
 • Svejsning 86 dB(A) I 1,5 time
 • Montage: mv.: 77 dB(A) i 4 timer
 • Pauser ca. 60 dB(A) i 1 time i alt

I gennemsnit må man højst blive udsat for 85 dB(A) på en hel arbejdsdag på 8 timer. Og disse grænser må ikke overskrides. Overskrides denne grænse, kan det medføre alvorlige høreskader hos de ansatte. Det vil være påkrævet at bruge høreværn og man skal som ansat informeres om, hvad det betyder at blive udsat for så høje støj-niveauer.

Vi har samlet 5 tips til at mindske støj i industrien:

 • Brug høreværn
  Det er vigtigt at bruge høreværn, da de er med til at sænke støjen. Høreværn skal stilles til rådighed, hvis støjbelastningen når 80dB(A). Det kan være svært at huske at få høreværnet på. Har du og kollegerne brug for en løsning til det, kan du med fordel læse videre her.
 • Vær opmærksom på ikke at bruge støjende maskiner i længere tid, end hvad der er anbefalet på en hel arbejdsdag
  Man skal altså overholde grænseværdien for eksponering af støj fra maskiner
 • Mål og kortlæg støjen i en periode
  Find ud af hvor og hvornår støjen foregår ved hjælp af støjmålere. Brug dem til at måle og kortlægge støjen i en længere periode for at skabe opmærksomhed på støjbelastningen på arbejdspladsen.
 • Flyt støjende arbejdsopgaver væk fra arbejdspladsen
  Benyt jer eventuelt af forskellige områder, som kan bruges til forskellige arbejdsopgaver, og flyt støjende arbejdsopgaver væk fra den øvrige arbejdsplads.
 • Isoler støjen på arbejdspladsen
  For at isolere støjen på arbejdspladsen, kan man blandt andet flytte støjende maskiner til lydisolerede rum, eller benytte sig af afskærmning.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at støjniveauet bliver overholdt. Man kan derfor foruden at følge disse 5 tips, også tage en snak med sin arbejdsgiver om, hvad man kan gøre for at mindske støjen på arbejdspladsen.

Links:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *