Forebyggelse af støj på arbejdspladsen virker

Forebyg støj på arbejdspladsen

En undersøgelse viser, at støjproblemer på arbejdspladser kan afhjælpes, hvis man tager de rigtige forholdsregler.

Undersøgelsen, som er foretaget af Århus Universitetshospital, viser nu, at regler og lovgivning om håndtering af støj har virket. Blandt andet har brugen af høreværn på støjtætte arbejdspladser virket.

Udover at de mest støjudsatte medarbejdere, i højere grad end før, bruger høreværn, har de på arbejdspladserne også formået at mindske støjen. Det betyder at der generelt er et lavere støjniveau på arbejdspladserne, end der har været før.

Lovgivning

Hvis støjniveauet når 85 dB(A) skal man ifølge lovgivningen bruge høreværn. Det betyder blandt andet, at arbejdet skal planlægges sådan, at man opdager, hvornår høreværn er nødvendigt. For at gøre dette kan man måle støjen på arbejdspladsen ved hjælp af en SoundEar, som både måler, analyserer og lokaliserer støjen. På denne måde kan man forebygge høreskader hos ansatte i forskellige brancher.

Der skal altså både handles ud fra at mindske støjen samt at lokalisere støjkilden, sådan at det ikke er skadeligt at opholde sig og arbejde under støjende forhold.

Støjforebyggelse har virket

Undersøgelsen foretaget af Århus Universitetshospital påpeger, at støjforebyggelse har virket. Forskningen har taget udgangspunkt i ansatte, som til dagligt er beskæftiget på arbejdspladser med støj. Navnlig er støjniveauet faldet i 10 ud af de 11 undersøgte brancher. De forskellige brancher er blandt andet pædagoger, nedrivere og industrimedarbejdere.

Undersøgelsen viser, at der i 2001 var 70% der brugte høreværn, og at der i 2010 var 76% der bar høreværn for at mindske støj. Derudover er støjniveauet på de i de 11 undersøgte brancher faldet, hvorfor de enkelte arbejdspladser har opnået et bedre arbejdsmiljø.

Har du brug for tips til, hvordan man sænker støjniveauet på din arbejdsplads, kan du tage et kig på vores infografik, der netop handler om, hvordan man kan indrette arbejdspladsen og opnå et arbejdsmiljø med et lavere støjniveau.

Links:
Mit arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *