SoundEar II visualiserer støj

kr. 4.993,75

Lyden af et godt arbejdsmiljø!

Mange hospitalspatienter oplever, at der er for meget støj. Støjen kommer fra det medicinske udstyr, fra personale og besøgende, smækkende døre osv. Forskning viser, at lydniveauer over 50 dB(A) forsinker helbredelses- og genoptræningsperioden, og at patienternes ophold derfor forlænges unødigt pga. dårlige akustik- og lydmiljøer på nutidens hospitaler.

Fremtidens hospitaler fokuserer på bedre støjforhold. Et godt lydmiljø styrker nemlig helbredelsen, giver bedre søvn og skaber større trivsel både for patienter og medarbejdere. Der er penge at spare, når patienternes indlæggelsestid og personalets sygefravær mindskes.

SoundEar II® sidder på væggen og viser lydniveauet på en let forståelig måde samt advarer, når det bliver for højt. SoundEar II® kan med fordel anvendes i særligt følsomme områder på hospitalet: Neonatal afdelinger, Operationsstuer, Opvågningstuer, Flersengsstuer, Stilleområder, Venteværelser

SoundEar II® er fugt og støv afvisende og er specielt udviklet til brug på hospitaler og er godkendt i henhold til IEC 60601-1 (Medical electrical equipment)

Download produktblad

SoundEar II visualiserer støj

kr. 4.993,75