SoundEar II visualiserar buller

kr. 4.993,75

Ljudet av en bra arbetsmiljö!

Många sjukhuspatienter upplever att det är för mycket buller. Bullret kommer från medicinsk utrustning, från personal och besökare, smällande dörrar osv. Forskning visar att ljudnivåer över 50 dB (A) fördröjer tillfrisknande och rehabiliteringsperioden och därför blir patientens vistelse onödigt lång på grund av dåliga ljudmiljöer och akustik på dagens sjukhus .

Framtidens sjukhus fokuserar på bättre bullerförhållanden. En bra ljudmiljö förbättrar läkningsprocessen, ger bättre sömn och skapar bättre trivsel för både patienter och anställda. Det finns pengar att spara när patienternas sjukhusvistelse och personalens sjukfrånvaro minskar.

SoundEar II® sitter på väggen och visar ljudnivån på ett lättförståeligt sätt och varnar när den blir för hög. SoundEar II® kan till fördel användas i särskilt känsliga områden på sjukhuset: Neonatala avdelningar, operationsrum, uppvakningsrum, flerbäddsrum, tysta områden och väntrum.

Som tillbehör till SoundEar II kan du köpa en loggmodul som lagrar alla mätningar i upp till 1 månad, samt en extern mikrofon med 2 meter förlängningssladd.

SoundEar II® är fukt- och dammavvisande och är speciellt konstruerad för användning på sjukhus och är godkänd enligt IEC 60601-1 (medicinsk elektrisk utrustning)

Ladda ner produktblad

SoundEar II visualiserar buller

kr. 4.993,75