Støj i storbyer

Støj i storbyer

Støj i storbyer er et problem. I Panama City findes en lovgivning mod et for højt støjniveau. I byen må støjniveauet ikke overskride 60 d(B)A fra kl. 18 til 22 og 50 d(B)A efter klokken 22.

For at blive klogere på denne lovgivning, har vi blandt andet talt med vores forhandler i Panama City, som har besvaret nogle spørgsmål omkring lovgivningen.

Lovgivning om støj i Panama City

Denne lovgivning findes, fordi støj kan være skadeligt for dig. Bykommissionen forbyder derfor støj og høje lyde inden for Panama Citys grænser: ”can say the noise levels in residential areas close to industry (bars, clubsfactories, restaurants) is closely monitored”, fortæller Diana Lajon. For at overholde støjgrænsen – og dermed lovgivningen – skal alle steder med højttalere og offentlig adgang måle støj via en støjmåler. Disse støjmålere skal kunne sende beskeder til ordensmagten, hvis støjgrænsen overskrides, sådan at lovgivningen kan fastholdes: ”Inspectors from the Ministry of Health and the Mayor’s office pay visits to places with noise complaints and the owners are fined if noise levels are too high”. Har man mistanke om, at nogen overskrider grænsen for hvor højt støjniveauet må være, skal man tilkalde politiet.

Man kan altså blive straffet med enten en bøde eller retsforfølgelse, hvis man overskrider denne lovgivning. Derfor skal blandt andet alle spillesteder eller barer i byen overholde støjgrænsen i det anbefalede tidsrum. Overskrider man denne grænse gentagne gange, bliver bøden endnu højere: ”This fine according to the law increases each time an establishment exceeds the noise levels stated in the law”, forklarer Diana Lajon.

Hvordan reguleres støj i storbyer?

Det er ud fra lovgivningen om støj i Panama City interessant at se nærmere på, hvordan man regulerer støj i andre storbyer – eksempelvis i København.

I denne storby er der også problemer med støj. Mange beboere klager over støjgener. Der er i Københavns kommune derfor fokus på at finde løsninger for, hvordan man kan have en balance mellem støj og beboelse.

støjistorbyer

Løsninger til mindre støj i København

Der er opstillet to forskellige løsninger til at undgå for meget støj i København:

  • At skabe balance mellem borgere der både ønsker liv, fest og ro

  • Der skal skabes en balance ift. Erhverv eksempelvis butikker osv. Som er interesserede i en ren by

Disse løsninger kan egentlig sammenlignes med hvordan lovgivningen omkring støj fungerer i Panama City. I byen er der netop skabt en balance mellem liv, fest og ro, da der er dannet nogle bestemte rammer og regler for, hvornår støjniveauet skal bringes ned.

Ud fra Københavns nattelivsplan kan det udledes, at København er, og fortsat skal være, en levende by, men at der skal gøres en indsats for at sænke de gener, der er ved nattelivet. Københavns Kommune er interesserede i, at støjen bliver bekæmpet via teknologi. Dette svarer altså til, hvordan man regulerer støjen i nattelivet i Panama City. Man kan eksempelvis benytte et SoundEar til at bekæmpe støj.

Københavns kommune har desuden en støjvagt, man kan ringe til, hvis man er generet af støj fra caféer og spillesteder, mens der henvises til politiet, hvis der er tale om gadestøj og privatfester.

Hvis du vil læse mere om støjregulering i København, kan du læse videre her.

Støj i London

En anden storby som er plaget af støj er London. I dette blogindlæg vil vi fokusere på bydelen Westminster, som også er plaget af støj fra by- og nattelivet. Faktisk får bykommissionen i Westminster 17.000 klager på støj om året.

Westminster støj-strategi

støjistorbyerBydelen i London har som så mange andre store byer lagt en plan for, hvordan der skabes en balance mellem storby og støj.

Holder man eksempelvis fest, er der nogle retningslinjer for, hvordan dette må gøres for at overholde støj restriktionerne i byen. Overholdes disse ikke, og får man en klage, vil man få besøg af Westminsters støj hold eller af politiet. Det kan derudover også være nødvendigt at analysere støjkilden, hvorfor der eventuelt skal opsættes en støjmåler til formålet.

Støj, byliv og beboelse

Alle tre storbyer har alle fokus på at holde støjniveauet nede, sådan at der er plads til alle. I de tre byer stræbes der efter at skabe en balance mellem byliv og beboelse. Disse storbyer er ikke de eneste steder, der forsøger at holde støjniveauet nede. Er du interesseret i at læse mere om støj i storbyer, kan du læse vores blogindlæg om støj i Malmø (på engelsk).

Der er altså tre forskellige tilgange til at regulere støj i de tre udvalgte storbyer, men fælles for dem alle er, at der i alle tre byer bliver forsøgt at skabe en balance mellem byliv og beboelse.

Links:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *